Percentage van een getal berekenen

Met de onderstaande percentage calculator kun je snel en eenvoudig berekenen wat de waarde is van een bepaald percentage van een getal, oftewel hoeveel is n% van a?

Vul het percentage in dat je wilt berekenen van het betreffende getal en klik op de "bereken" knop. De percentage calculator geeft je de uitkomst en toont eveneens de verschillende stappen van de berekening.

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Toelichting berekening

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul het percentage in dat je wilt berekenen van het betreffende getal en klik op de "bereken" knop. De uitgevoerde berekening wordt hier stapsgewijs toegelicht.

Uitleg

Hoe bereken je het percentage van een getal? Met andere woorden, hoeveel is n% van a?

Bij het berekenen van een percentage van een getal maken we gebruik van twee stappen:

1
Bereken hoeveel 1% is van het getal door het getal te delen door 100.
2
Vermenigvuldig het te berekenen percentage met de berekende 1%.

Formule

De bovenstaande twee stappen kunnen worden samengevat in de onderstaande formule:

n% van a = n * (a/100)

Voorbeeld

Een voorbeeld aan de hand van de bovenstaande twee stappen:

Hoeveel is 5% van 80?

1
Bereken 1%

Het getal waar we een percentage van willen berekenen is 80. In dit geval is 80 dus gelijk aan 100%. Nu berekenen we eerst hoeveel 1% van 80 is door 80 (=100%) te delen door 100:

1% = 80 / 100 = 0.8

2
Vermenigvuldig het te berekenen percentage met 1%

Het percentage dat we willen berekenen is 5%. Dit doen we door het gewenste percentage (5) te vermenigvuldigen met 0.8 ( = 1% ):

5% = 5 x 0.8 = 4

Conclusie: 5% van 80 is 4

Uiteraard had je ook de formule kunnen gebruiken:
n% van a = n * (a/100)
waarbij: n = 5 en a = 80

De ingevulde formule wordt dan:
5% van 80 = 5 * (80/100) = 4%