Percentage van een getal berekenen

Hoeveel is n% van a?

Bij het berekenen van een percentage van een getal maken we gebruik van twee stappen:

1
Bereken hoeveel 1% is van het getal.
2
Vermenigvuldig het te berekenen percentage met 1%.

Of gebruik deze formule:

n% van a = n * (a/100)

Voorbeeld

Hoeveel is 5% van 80?

Stap 1: bereken 1%

Het getal waar we een percentage van willen berekenen is 80. In dit geval is 80 dus gelijk aan 100%. Nu berekenen we eerst hoeveel 1% van 80 is door 80 (=100%) te delen door 100:

1% = 80 / 100 = 0.8

Stap 2: Vermenigvuldig het te berekenen percentage met 1%

Het percentage dat we willen berekenen is 5%. Dit doen we door het gewenste percentage (5) te vermenigvuldigen met 0.8 ( = 1% ):

5% = 5 x 0.8 = 4

Conclusie

5% van 80 is 4

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Bereken ook:

Deel van het geheel

is hoeveel procent van ?
%

Uitleg: Hoe bereken het procentuele deel van het geheel

Getal +/- percentage

Hoeveel is   % ?

Uitleg: Percentage optellen of aftrekken

Percentage stijging of daling

Bereken hoeveel procent waarde 2 t.o.v. waarde 1 is gestegen of gedaald.

Waarde 1:
Waarde 2:
%

Uitleg: Percentage stijging of daling