Procenten en decimalen

Hoe verhouden procenten en decimalen zich tot elkaar? Wanneer een verhouding tussen twee getallen wordt uitgedrukt in procenten, dan is de referentiegrootheid, oftewel het geheel, 100%. Een verhouding die wordt uitgedrukt in een decimaal getal heeft als referentiegrootheid het getal 1.

Met de onderstaande twee convertors kun je eenvoudig een percentage omzetten naar een decimaal of een decimaal omzetten naar een percentage.

Procent naar decimaal

%

Toelichting berekening procent naar decimaal

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul hierboven een percentage in en klik op de "Converteer naar decimaal" knop. De conversie wordt hier vervolgens toegelicht. Een voorbeeld over hoe je een percentage omzet naar een decimaal vind je verderop op deze pagina.

Decimaal naar procent

Toelichting berekening decimaal naar procent

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul hierboven een decimaal getal in en klik op de "Converteer naar procent" knop. De conversie wordt hier vervolgens toegelicht. Een voorbeeld over hoe je een decimaal getal omzet naar een percentage vind je verderop op deze pagina.

Uitleg procent naar decimaal

Hoe zet ik een percentage om naar een decimaal getal?

De referentiegrootheid bij procenten is 100, oftewel 100% is het geheel. De referentiegrootheid bij een decimaal getal is 1 (het getal 1 staat dus gelijk aan 100%). Door nu simpelweg het percentage te delen door 100, ontstaat er een (decimaal) getal die zich verhoudt tot de referentiegrootheid 1.

Formule

Het bovenstaande kunnen we als volgt in formulevorm weergeven:

Decimaal = Percentage/100

Voorbeeld 1: Percentage omzetten naar een decimaal getal

We laten je een voorbeeld zien van hoe je een percentage kunt omzetten naar een decimaal.

We gaan 75% omzetten naar een decimaal.

Zoals hierboven is uitgelegd kunnen we simpelweg het percentage delen door 100 om er een decimaal getal van te maken dat zich verhoudt tot de referentiegrootheid 1:

75 / 100 = 0,75

Conclusie: 75%  ⇄  0.75

Uitleg decimaal naar percentage

Hoe zet ik een decimaal getal om naar een percentage?

De referentiegrootheid bij een decimaal getal is gelijk aan 1. Het getal 1 bij een decimaal getal is dus wat 100% is bij een percentage. Tussen een decimaal getal en een percentage zit dus een factor 100. Door simpelweg het decimale getal te vermenigvuldigen met 100, ontstaat er dus een percentage.

Formule

Het bovenstaande kunnen we als volgt in formulevorm weergeven:

Percentage = Decimaal * 100

Voorbeeld 2: Decimaal getal omzetten naar een percentage

We laten je een voorbeeld zien van hoe je een decimaal getal kunt omvormen tot een percentage.

We gaan het verhoudingsgetal 1.35 omzetten naar een percentage.

Zoals hierboven is uitgelegd kunnen we dit doen door het decimale getal te vermenigvuldigen met 100:

1,35 * 100 = 135%

In dit voorbeeld is het decimale getal groter dan 1, waardoor ook het percentage groter is dan 100.

Conclusie: 1,35  ⇄  135%