Procent en promille

Hoe verhouden procent en promille zich tot elkaar? Bij een verhouding tussen twee getallen die wordt uitgedrukt in procenten, is de referentiegrootheid, oftewel het geheel, 100%. Een verhouding uitgedrukt in promille heeft als referentiegrootheid 1.000‰. Anders gezegd, een procent is één honderdste deel van het geheel. Een promille is één duizendste deel van het geheel. Promilles en promillages worden vaak gebruikt wanneer het om kleinere waarden gaat, bijvoorbeeld bij een alcoholcontrole.

Met de onderstaande twee convertors kun je simpel percentages/procenten omzetten naar een promillages/promille en andersom.

Procent naar promille

%

Toelichting berekening procent naar promille

Je hebt nog geen conversie uitgevoerd. Vul hierboven een percentage in en klik op de "Converteer naar promille" knop. Vervolgens verschijnt hier een toelichting van de conversie. Hoe je een percentage omzet naar een promillage wordt ook uitgelegd in een voorbeeld verderop op deze pagina.

Promille naar procent

Toelichting berekening promille naar procent

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul hierboven een promillage in en klik op de "Converteer naar procent" knop. De conversie wordt hier vervolgens toegelicht. Bekijk tevens de uitleg en het voorbeeld op deze pagina over hoe je een promillage omzet naar een percentage.

Uitleg procent naar promille

Hoe zet ik een percentage om naar een promillage?

De referentiegrootheid bij procenten is 100, oftewel 100% is het geheel. De referentiegrootheid bij promille is 1.000 (1.000 ‰ staat dus gelijk aan 100%). Het verschil tussen de procentschaal en de promilleschaal is dus een factor 10. Anders gezegd, 1% is gelijk aan 10‰. Wanneer we een percentage dus vermenigvuldigen met 10, ontstaat er een promillage die zich verhoudt tot de referentiegrootheid 1.000‰.

Formule

Het bovenstaande kunnen we in de volgende formule samenvatten:

x % = 10x

Voorbeeld 1: Percentage omzetten naar een promillage

We laten zien hoe je procenten kunt omzetten naar promilles.

We gaan 12% omzetten naar promilles.

Zoals hierboven is uitgelegd kunnen we simpelweg het percentage vermenigvuldigen met 10 om er een promillage van te maken welke zich verhoudt tot de referentiegrootheid 1.000‰.

12% = 12 * 10 = 120 ‰

Conclusie: 12%  ⇄  120‰

Uitleg promille naar procent

Nu andersom. Hoe zet ik een promillage om naar een percentage?

De referentiegrootheid bij promilles is 1.000, oftewel 1.000‰ is het geheel. De referentiegrootheid bij procenten is 100 (100% staat dus gelijk aan 1.000 ‰). We hebben gezien dat het verschil tussen de promilleschaal en de procentschaal een factor 10 is. Met andere woorden, 1‰ is gelijk aan 0,1%. Wanneer we een promillage dus delen door 10, ontstaat er een percentage die als referentiegrootheid 100% heeft.

Formule

In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

x ‰ = 0,1x %

Voorbeeld 2: Promille omzetten naar procent

We laten zien hoe je promilles kunt omzetten naar procenten.

We gaan 125‰ omzetten naar procenten.

Wanneer we het promillage delen door 10 ontstaat er een percentage welke zich verhoudt tot de referentiegrootheid 100%.

125‰ = 125 / 10 = 12,5%

Conclusie: 125‰  ⇄  12,5%