Percentage bij een getal optellen of aftrekken

Hoeveel is a + n% of hoeveel is a - n%?

Bij het optellen of aftrekken van een percentage van een getal maken we gebruik van drie stappen:

1
Bereken eerst hoeveel 1% is van het getal waar je een percentage bij wilt optrekken of aftrekken.
2
Vermenigvuldig het op te tellen of af te trekken percentage met de berekende 1%.
3
Tel de uitkomst van stap 2 op bij oorspronkelijke getal of trek deze af van het oorspronkelijke getal.

Of gebruik deze formules:

a + n% = a + n x (a/100)

a - n% = a - n x (a/100)

Voorbeeld

Hoeveel procent is 80 + 20% ?

Stap 1: Bereken hoeveel 1% is van het getal waar je een percentage bij op wilt tellen.

Het getal waar we een percentage bij op willen tellen is 80. We berekenen eerst hoeveel 1% van 80 is door 80 (=100%) te delen door 100:

80 / 100 = 0.8 (= 1%)

Stap 2: Vermenigvuldig het op te tellen percentage met de berekende 1%.

Door 0.8 nu te vermenigvuldigen met 20, krijgen we het getal dat we willen optellen bij het oorspronkelijke getal.

0.8 * 20 = 16

Stap 3: Tel de uitkomst van stap 2 op bij het oorspronkelijke getal.

80 + 16 = 96

Conclusie

80 + 20% = 96

Getal +/- percentage

Hoeveel is   % ?

Bereken ook:

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Deel van het geheel

is hoeveel procent van ?
%

Percentage stijging of daling

Bereken hoeveel procent waarde 2 t.o.v. waarde 1 is gestegen of gedaald.

Waarde 1:
Waarde 2:
%

Uitleg: Percentage stijging of daling