Percentage bij een getal optellen of aftrekken

Hoeveel is a + n% of hoeveel is a - n%? Dit bereken je simpel en snel met de onderstaande percentage calculator.

Vul een getal en een percentage in en selecteer of je dit percentage van dit getal wilt optellen of aftrekken. Klik op de "bereken" knop op de berekening uit te voeren. De percentage calculator geeft je de uitkomst en laat je de verschillende stappen van de berekening zien.

Getal +/- percentage

Hoeveel is   % ?

Toelichting berekening

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul het percentage in dat je van een bepaald getal wilt optellen of aftrekken. Voer vervolgens de berekening uit door op de "bereken" knop te klikken. De berekening wordt hier in drie stappen uitgelegd. Bekijk ook de andere voorbeelden van optellen en aftrekken van percentages op deze pagina.

Uitleg

Een percentage optellen of aftrekken bij/van een getal, hoe doe je dat? Met ander woorden, hoeveel is a + n% of hoeveel is a - n%?

Bij het optellen of aftrekken van een percentage van een getal maken we gebruik van drie stappen:

1
Bereken eerst hoeveel 1% is van het getal waar je een percentage bij wilt optrekken of aftrekken.
2
Vermenigvuldig het op te tellen of af te trekken percentage met de berekende 1%.
3
Tel de uitkomst van stap 2 op bij oorspronkelijke getal of trek deze af van het oorspronkelijke getal.

Formules

Bovenstaande stappen kunnen als volgt in formulevorm worden weergegeven:

Percentage optellen

a + n% = a + (n * (a/100))

Percentage aftrekken

a - n% = a - (n * (a/100))

Voorbeelden

We laten je twee voorbeelden zien waarbij we gebruik maken van de bovenstaande

Voorbeeld 1: Hoeveel procent is 80 + 20% ?

1
Bereken 1%

Het getal waar we een percentage bij op willen tellen is 80. We berekenen eerst hoeveel 1% van 80 is door 80 (=100%) te delen door 100:

80 / 100 = 0.8 (= 1%)

2
Vermenigvuldig het op te tellen percentage met de berekende 1%

Door 0.8 nu te vermenigvuldigen met 20, krijgen we het getal dat we willen optellen bij het oorspronkelijke getal.

0.8 * 20 = 16

3
Tel de uitkomst van stap 2 op bij het oorspronkelijke getal.

80 + 16 = 96

Conclusie: 80 + 20% = 96

Uiteraard kon je ook deze formule gebruiken:
a + n% = a + (n * (a/100))
waarbij: a = 80 en n = 20

De ingevulde formule wordt dan:
80 + 20% = 80 + (20 * (80/100)) = 96

Voorbeeld 2: Hoeveel procent is 75 - 40% ?

1
Bereken 1%

Het getal waar we een percentage van af willen trekken is 75. We berekenen eerst hoeveel 1% van 75 is door 75 (=100%) te delen door 100:

75 / 100 = 0.75 (= 1%)

2
Vermenigvuldig het af te trekken percentage met de berekende 1%

Door 0.75 nu te vermenigvuldigen met 40, krijgen we het getal dat we willen aftrekken van het oorspronkelijke getal.

0.75 * 40 = 30

3
Trek de uitkomst van stap 2 af van het oorspronkelijke getal.

75 - 30 = 45

Conclusie: 75 - 40% = 45

Je had ook gebruik kunnen maken van deze formule
a - n% = a - (n * (a/100))
waarbij: a = 75 en n = 40

De ingevulde formule wordt dan:
75 - 40% = 75 - (40 * (75/100)) = 45