Percentage stijging of daling berekenen

Hoeveel % is waarde b gestegen/gedaald t.o.v. waarde a? Met deze percentage calculator bereken je eenvoudig procentuele stijgingen en dalingen..

Vul het getal en het percentage en selecteer of je dit percentage van dit getal wilt optellen of aftrekken. Klik op de "bereken" knop op de berkening uit te voeren. De percentage calculator geeft je de uitkomst en laat je de verschillende stappen van de berekening zien.

Percentage stijging of daling

Waarde a:
Waarde b:
%

Toelichting berekening

Vooralsnog heb je geen berekening uitgevoerd. Vul een waarde a en een waarde b in op de procentuele stijging of daling van waarde b ten opzichte van waarde a te bepalen. Klik op de "Bereken" knop en in drie heldere stappen wordt de berekening vervolgens toegelicht. Bekijk ook de voorbeelden van een procentuele een stijging en procentuele daling op deze pagina.

Uitleg

Hoe bereken ik de procentuele stijging of daling? Anders gezegd, hoeveel % is waarde b gestegen/gedaald t.o.v. waarde a?

Bij de berekening van een procentuele stijging of daling hanteren we van drie stappen:

1
Deel de nieuwe waarde (b) door de oude waarde (a=100%).
2
Vermenigvuldig het resultaat van stap 1 met 100.

(Is de uitkomst groter dan 100 dan hebben we te maken met een stijging, is deze kleiner dan 100, dan hebben we te maken met een daling.)
3
Trek 100 af van het resultaat uit stap 2.

(Is het getal groter dan 0 dan is deze waarde je procentuele stijging, is deze kleiner dan 0, dan is deze waarde je procentuele daling.)

Formule

Bovenstaande stappen kun als volgt in een formule weergegeven worden:

% stijging/daling = ( (b/a) * 100 ) - 100

Is de uitkomst groter dan 0 dan hebben we te maken met een procentuele stijging, is deze kleiner dan 0, dan dan hebben we te maken met een procentuele daling.

Voorbeelden

We laten je twee voorbeelden zien, één waarbij we te maken hebben met een procentuele stijging en één waarbij te maken hebben met een procentuele daling.

Voorbeeld 1

Bereken hoeveel procent 120 (=b) t.o.v. 80 (=a) is gestegen of gedaald.

1
Deel de nieuwe waarde (b) door de oude waarde (a = 100%).

120 / 80 = 1,5

2
Vermenigvuldig het resultaat van stap 1 met 100.

0.5 x 100 = 150

150 is groter dan 100. Dit betekent dat we te maken hebben met een stijging.

3
Trek 100 af van het resultaat uit stap 2.

150 - 100 = 50

50 is groter dan 0. De stijging is dus 50%.

Conclusie: De stijging van 120 t.o.v. 80 is 50%

Je kon ook deze formule gebruiken:
% stijging/daling = ( (b/a) * 100 ) - 100
waarbij: a = 80 en b = 120

De ingevulde formule wordt dan:
% stijging/daling = ( (120/80) * 100 ) - 100 = 50%

Voorbeeld 2

Bereken hoeveel procent 45 (=b) t.o.v. 60 (=a) is gestegen of gedaald.

1
Deel de nieuwe waarde (b) door de oude waarde (a = 100%).

45 / 60 = 0,75

2
Vermenigvuldig het resultaat van stap 1 met 100.

0.75 x 100 = 75

75 is kleiner dan 100. Dit betekent dat we te maken hebben met een daling.

3
Trek 100 af van het resultaat uit stap 2.

75 - 100 = -25

-25 is kleiner dan 0. De daling is dus 25%.

Conclusie: De daling van 45 t.o.v. 60 is 25%

Natuurlijk kon je ook weer de formule gebruiken:
% stijging/daling = ( (b/a) * 100 ) - 100
waarbij: a = 60 en b = 45

De ingevulde formule wordt dan:
% stijging/daling = ( (45/60) * 100 ) - 100 = -25%