Percentage stijging of daling

Hoeveel % is waarde b gestegen/gedaald t.o.v. waarde a

Bij het berekenen van de procentuele stijging of daling van een getal t.o.v. een ander getal maken we gebruik van drie stappen:

1
Deel de nieuwe waarde (b) door de oude waarde (a=100%).
2
Vermenigvuldig het resultaat van stap 1 met 100.
(Is de uitkomst groter dan 100 dan hebben we te maken met een stijging, is deze kleiner dan 100, dan hebben we te maken met een daling.)
3
Trek 100 af van het resultaat uit stap 2.
(Is het getal groter dan 0 dan is deze waarde je procentuele stijging, is deze kleiner dan 0, dan is deze waarde je procentuele daling.)

Of gebruik deze formule:

Procentuele stijging of daling = ( (b/a) x 100 ) - 100

Voorbeeld

Bereken hoeveel procent 120 (=waarde 2) t.o.v. 80 (=waarde 1) is gestegen of gedaald.

Stap 1: Deel de nieuwe waarde (waarde 2) door de oude waarde (waarde 1 = 100%).

120 / 80 = 1,5

Stap 2: Vermenigvuldig het resultaat van stap 1 met 100.

0.5 x 100 = 150

150 is groter dan 100. Dit betekent dat we te maken hebben met een stijging.

Stap 3: Trek 100 af van het resultaat uit stap 2.

150 - 100 = 50

50 is groter dan 0. De stijging is dus 50%.

Conclusie

De stijging van 120 t.o.v. 80 is 50%

Percentage stijging of daling

Bereken hoeveel procent waarde 2 t.o.v. waarde 1 is gestegen of gedaald.

Waarde 1:
Waarde 2:
%

Bereken ook:

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Deel van het geheel

is hoeveel procent van ?
%

Getal +/- percentage

Hoeveel is   % ?