Bereken het deel van het geheel

Hoeveel procent is a van b? Met de onderstaande percentage calculator kun je dit eenvoudig berekenen.

Vul het getal in waarvan je wilt weten hoeveel procent dit getal is ten opzichte van het geheel. Vul eveneens het geheel (=100%) in. Klik vervolgens op de "bereken" knop. De percentage calculator berekent de uitkomst en toont de verschillende stappen van de berekening.

Deel van het geheel

Hoeveel procent is van ?
%

Toelichting berekening

Je hebt nog geen berekening uitgevoerd. Vul in van welk getal je wilt weten hoeveel procent dit getal is ten opzichte van het geheel en klik op de "bereken" knop. De uitgevoerde berekening wordt hier vervolgens stapsgewijs toegelicht.

Uitleg

Hoe bereken je wat het procentuele deel van een getal is ten opzichte van het geheel? Met andere woorden, hoeveel procent is a van b?

Bij deze bereking maken we gebruik van twee stappen:

1
Deel het deel door het geheel (a/b).
2
Vermenigvuldig dit met 100.

Formule

De bovenstaande stappen kunnen worden gecombineerd in één formule:

%a = a/b * 100

Voorbeeld

Een voorbeeld aan de hand van de bovenstaande twee stappen:

Hoeveel procent is 20 van 80?

Stap 1: Deel het deel door het geheel

Het deel dat we willen berekenen is 20 van het geheel 80. We delen 20 door 80:

20 / 80 = 0.25

Stap 2: Vermenigvuldigen met 100%

Door 0.25 nu te vermenigvuldigen met 100, krijgen we het procentuele deel:

0.25 * 100 = 25%

Conclusie: 20 is 25% van 80

Uiteraard kun je ook de formule gebruiken:
%a = a/b * 100
waarbij: a = 20 en b = 80

De ingevulde formule wordt dan:
%a = 20/80 * 100 = 25%