BTW inclusief/exclusief berekenen

De BTW (Bruto Toegevoegde Waarde), ofwel de omzetbelasting, is een belastingvorm die wordt geheven over de toegevoegde waarde van een product. De BTW wordt berekend aan de hand van een percentage van de netto verkooppijs. Nederland kent drie btw-percentages, te weten 21%, 9% en 0%.

Met de onderstaande BTW-calculator bereken je gemakkelijk de BTW en het bedrag inclusief of exclusief BTW. Vul hierbij het bedrag exclusief BTW in om het BTW bedrag en het bedrag inclusief BTW te berekenen. Vul het bedrag inclusief BTW in om het BTW bedrag en het bedrag exclusief BTW te berekenen. Je kunt kiezen tussen de BTW-percentages van 21% en 9%. De berekening wordt automatisch uitgevoerd als je een veld hebt ingevuld. Ook kun je de TAB of ENTER toets gebruiken om de berekening uit te voeren.

BTW inclusief/exclusief

Bedrag exclusief BTW
BTW tarief / bedrag
Bedrag inclusief BTW

Toelichting berekening

Voor een toelichting op de berekeningen van deze tool verwijzen we naar de twee voorbeelden op deze pagina.

Uitleg

Voor het berekenen van de BTW, het bedrag inclusief BTW of het bedrag exclusief BTW, kun je gebruik maken van de verschillende calculators op deze website. Om een berekening uit te voeren moet minimaal het bedrag inclusief BTW of het bedrag exclusief BTW bekend zijn. Daarnaast moet het BTW percentage (9% of 21%) bekend zijn. We laten je hieronder twee voorbeeldberekeningen zien.

Voorbeeld 1: Bedrag exclusief BTW bekend

Een artikel kost € 50,00 exclusief BTW. Het BTW tarief voor dit product is 21%. We gebruiken 3 stappen om het bedrag inclusief BTW te berekenen.

1
Bereken 1% van € 50,00

Om 1% te berekenen delen we € 50,00 door 100%:

1% = € 50/100 = € 0,50
2
Bereken de BTW door het BTW tarief te vermenigvuldigen met 1%

BTW = 21 * € 0,50 = € 10,50
3
Bereken het bedrag inclusief BTW door de berekende BTW op te tellen bij het bedrag exclusief BTW.

Bedrag inc BTW = € 50,00 + € 10,50 = € 60,50

Voorbeeld 2: Bedrag inclusief BTW bekend

Een voedingsmiddel kost € 8,00 inclusief BTW. Het BTW tarief voor dit product is 9%. We gebruiken 4 stappen om de BTW en het bedrag exclusief BTW te berekenen.

1
Bereken hoeveel % het bedrag inclusief BTW is t.o.v. het bedrag exclusief BTW

Om dit te berekenen stellen het bedrag exclusief BTW op 100%. Het BTW tarief is 9%. Het bedrag inclusief BTW is dus 100 + 9 = 109%.
2
Bereken nu wat 1% is. Deel hiervoor het bedrag inclusief BTW door de in stap 1 berekende 109, want het bedrag inclusief BTW is gelijk aan 109%.

1% = € 8,00 / 109 = € 0,0734
3
Bereken nu het bedrag exclusief BTW door de berekende 1% te vermenigvuldigen met 100.

Bedrag ex BTW (100%) = € 0,0734 (1%) * 100 = € 7,34
4
Bereken het BTW bedrag door de berekende 1% te vermenigvuldigen met 9.

BTW (9%) = € 0,0734 (1%) * 9 = € 0,66