Begrippenlijst

Hieronder vind je een alfabatische lijst met termen die voorkomen op deze website en betrekking hebben op de begrippen procent en percentage.

Bijtelling

De bijtelling is een begrip welke wordt gehanteerd door de belastingdienst. Zo is de bijtelling voor een auto van de zaak een percentage van de catalogusprijs van die auto, welke bij het inkomen moet worden opgeteld voor de inkomstenbelasting.

Breuk

Een breuk is een onuitgewerkte deling van een geheel getal. Het geeft de verhouding weer tussen twee getallen (de teller t.o.v. de noemer).

BTW

BTW ofwel de omzetbelasting is een belastingvorm die wordt geheven over de toegevoegde waarde van een product. De BTW is een bepaald percentage van de netto verkooppijs. De bruto verkoopprijs is de netto verkoopprijs plus de BTW.

Converteren

Converteren is het omzetten van een waarde met een bepaalde eenheid naar een andere waarde met een andere eenheid, waarbij deze waardes, ieder met hun eigen eenheid, exact dezelfde betekenis (waarde) hebben.

Decimaal

Een decimaal getal is een getal dat decimalen bevat, het aantal decimalen is het aantal cijfers achter de komma. Wanneer bij het weergeven van een verhouding tussen getallen het getal 1 als referentiegrootheid wordt gebruikt, dan bevatten de te vergelijken getallen vaak decimalen.

Percentage

Het aantal procenten, als deel van het geheel (100%), wordt het percentage genoemd.

Procent

Een procent (%) is een honderdste deel. Het aantal procenten (percentage) geeft de verhouding aan tussen een deel en het grotere geheel.

Procentpunt

Procentpunt is de eenheid voor het absolute verschil tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt

Promille

Een promille (‰) is een duizendste deel. Het aantal promille (promillage) geeft de verhouding aan tussen een deel en het grotere geheel. Hierbij geldt: 1‰ = 0,1% ofwel 1% = 10‰.

Promillage

Het aantal promille, als deel van het geheel (1000‰), wordt het promillage genoemd.

Referentiegrootheid

De referentiegrootheid (of het geheel) is het getal dat gesteld is op 100%.