Percentage Calculator

Percentages berekenen, de stijging of daling in procenten uitrekenen, hoeveel procent is het ene getal ten opzichte van het andere getal? Berekeningen met procenten los je eenvoudig op met de onderstaande calculators. Bij iedere calculator kun je de verschillende stappen van de berekening raadplegen.

Lees meer over procenten & percentages »

Snel naar:

Percentage van een getal Deel van het geheel Getal +/- percentage Percentage stijging/daling BTW inclusief/exclusief

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Uitleg: Hoe bereken je een percentage van een getal?

Deel van het geheel

Hoeveel procent is van ?
%

Uitleg: Hoe bereken je het procentuele deel van het geheel

Getal +/- percentage

Hoeveel is   % ?

Uitleg: Percentage optellen of aftrekken

Percentage stijging of daling

Bereken hoeveel procent waarde 2 t.o.v. waarde 1 is gestegen of gedaald.

Waarde 1:
Waarde 2:
%

Uitleg: Percentage stijging of daling

BTW inclusief/exclusief berekenen

BTW (omzetbelasting) is een belastingvorm die wordt geheven over de toegevoegde waarde van een product. De BTW wordt berekend aan de hand van een percentage van de netto verkooppijs. Nederland kent drie btw-percentages, te weten 21%, 9% en 0%.

Met de onderstaande BTW-calculator bereken je gemakkelijk de bedragen inclusief of exclusief BTW. Vul hierbij het bedrag exclusief BTW in om het BTW bedrag en het bedrag inclusief BTW te berekenen. Vul het bedrag inclusief BTW in om het BTW bedrag en het bedrag exclusief BTW te berekenen. Je kunt kiezen tussen de BTW-percentages van 21% en 9%. Gebruik de TAB of ENTER toets om de berekening uit te voeren.

Bedrag exclusief BTW
BTW tarief / bedrag
Bedrag inclusief BTW

Percentage & procent

Een procent is een honderdste deel. Procenten worden gebruikt om een verhouding aan te geven tussen een deel en het grotere geheel. Het geheel, de referentiegrootheid, wordt hierbij op 100% gesteld. Het aantal procenten wordt het percentage genoemd.
Door iets in procenten of een percentage uit te drukken is het makkelijker om verhoudingen met dezelfde referentiegrootheid met elkaar te vergelijken.

In het dagelijkse leven kom je procenten en percentages overal tegen. Bijvoorbeeld:

  • De korting in een winkel wordt vaak uitgedrukt in procenten.
  • De BTW op producten is een percentage van de netto verkoopprijs.
  • De bijtelling van auto van de zaak is een percentage van de catalogusprijs van die auto.
  • Allerlei wetenschappelijke onderzoeken drukken hun bevindingen vaak uit in percentages of procentuele stijgingen en dalingen.

Procent, decimaal, breuk

Procenten geven de verhouding weer tussen een deel en het grotere geheel. Naast procenten kun je een verhouding ook uitdrukken als decimaal (het groter geheel is dan niet 100%, maar 1) of als breuk (bijvoorbeeld 3/4, ofwel 3 van de 4). In de onderstaande tabel zie je verschillende verhoudingen weergegeven als procent, decimaal en breuk.

Procent Decimaal Breuk
100% 1 1
80% 0.8 4/5
75% 0.75 3/4
50% 0.5 1/2
25% 0.25 1/4
20% 0.2 1/5
10% 0.1 1/10
5% 0.05 1/20
1% 0.01 1/100

Over de percentagecalculator

De Percentagecalculator is een verzameling rekenmachines waarmee gemakkelijk allerlei berekeningen kunt uitvoeren die te maken hebben met procenten en percentages. Bij iedere calculator heb je de mogelijkheid om de uitleg van de berekening te raadplegen. Dit maakt de percentagecalculator tot een handige tool om te oefenen met procenten en percentages of om snel berekeningen met percentages en procenten uit te voeren.