Percentage Calculator

De website voor het rekenen met procenten

Rekenmachines, uitleg en voorbeelden

Rekenen met procenten is lastig. Daarom is er de online percentagecalculator, een handige website speciaal voor het rekenen met procenten en percentages. De Percentagecalculator is een verzameling rekenmachines waarmee je gemakkelijk automatisch allerlei berekeningen met procenten en percentages kunt uitvoeren.

Gebruik de percentagecalculator voor:

  • het berekenen van een percentage van een bepaald getal
  • het berekenen van hoe het ene getal zicht procentueel verhoudt t.o.v. het andere getal
  • het berekenen van een stijging of daling in procenten
  • het optellen bij of afrekken van een percentage bij/van een getal
  • het berekenen van bedragen inclusief en exclusief BTW
  • het converteren van procenten naar verschillende andere verhoudingseenheden.

Bij iedere calculator zijn de verschillende stappen van de berekening te raadplegen. Ook vind je op deze website duidelijke uitleg en diverse voorbeelden van berekeningen met procenten.

Percentage van een getal

Hoeveel is   %  van ?

Uitleg: Hoe bereken je een percentage van een getal?

Deel van het geheel

Bereken hoe een bepaald getal zich procentueel verhoudt t.o.v. het geheel.

Hoeveel procent is van ?

Uitleg: Hoe bereken je het procentuele deel van het geheel

Getal +/- percentage

Vul een getal en een percentage in en selecteer of je dit percentage van dit getal wilt optellen of aftrekken.

Hoeveel is   % ?

Uitleg: Percentage optellen of aftrekken

Percentage stijging of daling

Bereken hoeveel procent waarde b t.o.v. waarde a is gestegen of gedaald.

Waarde a:
Waarde b:

Uitleg: Percentage stijging of daling

BTW inclusief/exclusief berekenen

Vul hieronder het bedrag ex BTW in om het BTW bedrag en het bedrag inc BTW te berekenen. Vul het bedrag inc BTW in om het BTW bedrag en het bedrag ex BTW te berekenen. Je kunt kiezen tussen de BTW-percentages van 21% en 9%. Gebruik de TAB of ENTER toets om de berekening uit te voeren.

Bedrag exclusief BTW
BTW tarief / bedrag
Bedrag inclusief BTW

Uitleg: BTW berekeningen

Procent naar breuk

Converteer een percentage naar een breuk

%

Uitleg: Procent naar breuk

Procent naar decimaal

Converteer een percentage naar een decimaal getal

%

Uitleg: Procent naar decimaal

Procent naar promille

Converteer een percentage naar een promillage

%

Uitleg: Procent naar promille

Percentage & procent

Een procent is een honderdste deel. De betekenis van het woord procent is letterlijk "per honderd". Een procent wordt aangeduid met het procenttteken (%). Procenten worden gebruikt om een verhouding aan te geven tussen een deel en het grotere geheel. Het geheel, de referentiegrootheid, wordt hierbij op 100% gesteld. Het aantal procenten wordt het percentage genoemd.

Door iets in procenten of een percentage uit te drukken is het makkelijker om verhoudingen met dezelfde referentiegrootheid met elkaar te vergelijken.

In het dagelijkse leven kom je procenten en percentages overal tegen. Bijvoorbeeld:

  • De korting in een winkel wordt vaak uitgedrukt in procenten.
  • De BTW op producten is een percentage van de netto verkoopprijs.
  • De bijtelling van auto van de zaak is een percentage van de catalogusprijs van die auto.
  • Allerlei wetenschappelijke onderzoeken drukken hun bevindingen vaak uit in percentages of procentuele stijgingen en dalingen.

Procent, decimaal, breuk

Procenten geven de verhouding weer tussen een deel en het grotere geheel. Naast procenten kun je een verhouding ook uitdrukken als decimaal (het groter geheel is dan niet 100%, maar 1), als breuk (bijvoorbeeld 3/4, ofwel 3 van de 4) of als promille (het groter geheel is dan niet 100% maar 1000‰, zie hieronder voor meer informatie over promille). In de onderstaande tabel zie je verschillende verhoudingen weergegeven als procent, decimaal, breuk en promille.

Tabel 1: Verhouding tussen procent, decimaal, breuk en promille.

Procent Decimaal Breuk Promille
100% 1 1 1000‰
80% 0.8 4/5 800‰
75% 0.75 3/4 750‰
50% 0.5 1/2 500‰
25% 0.25 1/4 250‰
20% 0.2 1/5 200‰
10% 0.1 1/10 100‰
5% 0.05 1/20 50‰
1% 0.01 1/100 10‰

Procent versus procentpunt

Een procent is een honderdste deel van het geheel, bijvoorbeeld: 4 procent van 300 is 12. Een procent is dus relatieve eenheid. Een procentpunt is een punt op de procentschaal en is daarmee een absolute eenheid.

Een voorbeeld: de stijging van 10 naar 12 is een absolute stijging van 2, oftewel een stijging van 20%. Een stijging van 10% naar 12% is een relatieve stijging van 20%, maar een absolute stijging van 2 procentpunten.

Procent versus promille

Eén procent is één honderdste deel van het geheel. Eén promille is één duizendste deel van het geheel. De betekenis van het woord promille is letterlijk "per duizend". Een promille wordt genoteerd als ‰, dus met 3 "nullen" in plaats van 2 zoals bij procent (%). Er geldt:

1‰ = 0,1% ofwel 1% = 10‰

De equivalent van een percentage is promillage. Het woord promillage kennen we vooral van alcoholcontroles in het verkeer, waarbij de hoeveelheid alcohol in het bloed als promillage wordt uitgedrukt.

Oefenen

Binnenkort verschijnt er een oefentool op deze website waarmee je onbeperkt kunt oefenen met diverse rekenopgaves voor procenten en percentages.

Over de percentagecalculator

De Percentagecalculator is een verzameling rekenmachines waarmee je gemakkelijk allerlei berekeningen kunt uitvoeren die te maken hebben met procenten en percentages. Ook hebben we een aantal converteertools ontwikkeld waarmee je eenvoudig procenten om kunt zetten in een andere eenheid (decimalen, breuk of promille). Bij iedere calculator heb je de mogelijkheid om de uitleg van de berekening te raadplegen. Dit maakt de percentagecalculator tot een unieke en handige tool om te oefenen met procenten en percentages of om snel berekeningen met percentages en procenten uit te voeren.

Begrippenlijst

Alle termen die voorkomen op deze website met betrekking top de begrippen procent en percentage hebben we opgenomen in een alfabetische begrippenlijst, zodat je de beteknis snel kunt terugvinden.

Bekijk de begrippenlijst

Meer rekenmachines

Van de makers van de Percentagecalculator: